O nasAktualnościHistoriaNasi ofiarodawcyParafialne CaritasPlacówki CaritasProjektyWolontariat
www.caritas.grodnensis.by
Wtorek, 24 pazdziernika 2017 roku
Katolicka Organizacja Caritas w Grodnie
 
O nas
O nas
Nasze cele
Kontakt
Płacówki
Kuchnia dla biednych
Socjalny punkt Caritas
Apteka
Parafialne Caritas
Ostrowiec
Nowy Dwór
Słonim
Woronowo
Iwje
О nas PDF Drukuj E-mail

  

 Caritas Diecezji Grodzieńskiej jest organizacją charytatywną Kościoła katolickiego. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy duchowej i materialnej potrzebującym i ubogim.

Caritas w Grodnie działa na mocy własnego statutu. Oficjalnie na czele Caritas stoi biskup-ordynariusz. Jednak, na co dzień działalność Caritas koordynuje dyrektor, który jest odpowiedzialny za całość przedsięwzięć prowadzonych przez poszczególne placówki Caritas Diecezji Grodzieńskiej. Na dzień dzisiejszy Dyrektorem Caritas jest ks. Witali Dorołowicz, a wicedyrektorem s. Eligia Pawlisz.

Centralne biuro Caritas Diecezji Grodzieńskiej mieści się w Grodnie przy ulicy Karola Marksa 4. Działalnością Grodno Caritas zawiaduje grupa osób, którzy zawsze są gotowi przyjść na pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Grodzieńskie Caritas realizuje kilka projektów oraz organizuje różne akcje charytatywne. Za pomocą hojnych darczyńców Caritas opiekuje się rodzinami wielodzietnymi i patologicznymi, dziećmi-sierotami, osobami samotnymi i niepełnosprawnymi, więźniami oraz ludźmi bezdomnymi.

Staramy się odczytywać nie tylko materialne, ale i duchowe potrzeby tych, którzy stracili siły moralne i na zawsze zgubili nadzieję. Kierownictwo Caritas troszczy się również o duchowne wzbogacenie swoich pracowników, organizując rekolekcje, dni duchownych treningów oraz kursy podejmowania działalności charytatywnej.

Słowo ”сaritas” znaczy miłość. Dlatego naszym celem głównym jest dawanie świadectwa miłości dla wszystkich, kogo spotykamy na naszej drodze. Ponieważ miłość - to dar, który się nie zmniejsza, ale ciągle wzrasta w odróżnieniu od rozdawanych wartości materialnych.

 
 
administator © 2017 Карытас Гродзенскай Дыяцэзіі